İcra Dosyamı Nasıl Sorgulayacağım?

e_devlet_sifresi_giris-2Benim için açılmış icra var mı, dava veya dosya ne durumda diye sorgulamak için bir avukatı aramak ya da yardım istemek zorunda değiliz. Daha önceki yıllarda bu tür sorgulamalar yapabilmek için zaman harcamak ve kalkıp adliyeye gitmek zorunda kalırdık.

Ama devletin geliştirdiği teknolojik sistemlerle ve bilişim alt yapısı ile artık oturduğumuz yerden tek bir tıkla sorgulama yapabilmemizi kolaylaşmıştır. İcra ve dosya sorgulama işlemleri için e-devlet şifresi yeterlidir.

Devlet son yıllarda vatandaşlara verilen tüm resmi hizmetleri artık internet ortamında da sağlayarak vatandaşların devlete ulaşmasındaki engelleri ortadan kaldırmayı   hedeflemiştir. Vatandaşlar resmi hizmetlere daha kısa sürede ulaşacak ve çok daha kısa süre içinde hizmet almış olacak. Resmi süreçler daha hızlı bir hale gelmiştir, devlet açışından veya vatandaşın devlete devletin de vatandaşa olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi açısından da son derece önemlidir.

E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak bütün resmi işlemleri internet üzerinden vatandaşa sunmak için e-devlet sistemini geliştirmiştir. Devlet bu sistemi tüm vatandaşlarına kullandırmayı hedeflemiştir. İcra sorgulamalarını ve dosya sorgulamalarını da e-devlet şifrenizle yapabilirsiniz.  E-devlet şifresini ise  PTT şubelerinden alabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden UYAP Sorgulama

E-Devlet turkiye.gov.tr adresinden verdiği hizmetleri gün geçtikçe arttırmaktadır. E-devlet sisteminde yer alan hizmetlerden biri de uyap icra dosya sorgulama hizmetidir.  İcra dosyası sorgulama hizmeti sayesinde hakkınızda açılmış bir icra işlemi olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Tek yapılması gereken TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmak ve istediğiniz bütün resmi işlemler için sorgulama yapmaktır.

Hakkınızda açılmış bir icra davası var mı, hangi kişi tarafından açılmış ve ne aşamada acaba diye merak ettiğiniz soruların cevabını online olarak bulmak çok kolay. E-Devlet şifresi ile giriş yaptığınızda, davalar, dosyalar, icralar hakkında her türlü bilgiye hemen ulaşabilirsiniz. Resmi konular hakkında aklınızda soru kalmamış olur. Üstelik bu işlemleri, sunulan teknolojik imkanlar sayesinde evinizden, işinizden, oturduğunuz yerden tek bir tıklama ile yaparsınız. E-Devlet şifresi almak için size en yakın PTT şubesine giderek şifrenizi alın ve devletin resmi sitelerinden her türlü sorgulama işlemlerini gerçekleştirin. Zamanınız size kalsın.

 

detaylı bilgi: http://www.davasorgulama.com/dosya-sorgulama

 

 

Eve Haciz Gelme Kalktı Mı?

hacizli-malEve haciz gelir mi, Eve haciz devam ediyor mu? 

Yargıtay Kararına göre, evde varlığı zorunlu olan ev eşyalarına haciz konulamıyor.

Alınan karara göre, haciz işleminde yokluğu kişinin günlük hayatını devam ettirmesine sıkıntı vermeyecek ve muhafaza ve satışı en kolay olan mallara öncelik veriliyor.

Buna göre borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan buzdolabı, televizyon, koltuk takımı, halı, bulaşık makinesi, ütü, çamaşır makinesi, fırın, gibi insan hayatının sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyalarına haciz konulamıyor.

Ayrıca bu konuda, haciz konusu malın, borçlunun haline uygun olup olmadığı değerlendirmeye alınamıyor.

Haciz işlemi sırasında düşük değerli ve satılması ve paraya çevrilmesi zor olan mal, haciz dışında bırakılıyor ve diğer mallara haciz konuluyor.

Haciz nasıl kalkar?

Haciz, alacaklının ya da onun vekilinin talebiyle kaldırılabiliyor. Ayrıca haczedilen menkul malın satışı bir yıl içinde talep edilmezse menkul mal üzerindeki haciz kalkıyor. Gayrimenkuller için haczedilen gayrimenkul iki yıl içinde satılmazsa haciz kanununa göre kendiliğinden düşmüş olarak kabul ediliyor.

Hacizli Mallar İnternet Ortamında Satılacak

Hacizli malların satış ilanı artık elektronik ortamda da yapılabiliyor olacak. Elektronik ortamda verilecek teklifler, hacizli malın ortalama değerinin yüzde 50’sinden daha az olamayacak ve teklif vermeden önce hacizli malın yüzde 20’si oranında teminat gösterilmesi gerekiyor.

Hacizli malların birinci ihalesi ve ikinci ihalesi icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yerde, gün ve saatte, elektronik ortamda verilmiş olan en yüksek teklif ile başlatılır. Satılacak mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok arttırım yapana ihale edilir.

 

İcra ve iflas daireleri tarafından, daire dışında tahsil edilmiş olan paralar, en geç tahsilatın yapıldığı ilk iş günü mesai saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.

 

Hacizli malların satışı açık arttırma ile yapılır, birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir. İlan, birinci ihale tarihinden en az 1 ay önce yapılarak, açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. İnternet ortamında teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayarak, ihale tamamlanmadan bir gün önce gün sonunda sona erer. İkinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme, birinci ihaleden sonraki 5. gün başlayarak, en az 20 gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki günün sonunda sona erer.

detaylı bilgi için tıklayın: http://www.davasorgulama.com/icra-sorgulama

 

kaynak: http://www.mynet.com/haber/politika/eve-haciz-bitiyor-632331-1

İcra Memurunun Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

icra-daireleri-tek-cati-altina-aliniyorİcra memurlarının yetkileri nelerdir, evinize gelen icra memurunun neler yapabilmeye yetkisi vardır. İcra sorgulama ve haciz sorgulama işlemleri nelerdir? Tüm bu sorular için bir kaç bilgi derlemeye çalıştık sizler için

İcra Memurunun Yetkileri Nelerdir?
İcra memurları, görevlerini icra ederken, kimlik belgelerini göstererek;
İlgililerin kimliklerini istemek ve kimlik bilgilerini tutanağa kaydetmek,
Görevlerini yaparken zorluk çıkarılması durumunda, 6183 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, mülki amirler, köy muhtarları ve kamu müesseselerinin, anılan Kanunun uygulanmasında, uygulama ile ilgili memurlardan ellerindeki olanaklarla yardımda bulunmaları ve kolaylık göstermelerini talep etmek.
5510 sayılı kanunun 100. maddesi gereğince, 6183 sayılı kanuna göre kurum alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Kurum ile bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar arasında yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda alınan bilgilerin kullanılmasına yetkilidirler.

Haciz işlemlerinin yapılması
Haciz işlemleri yapılmasına rağmen, borcun ödenmemesi veya borçlu kişilerce haciz işlemlerine karşı istihkak iddiasında ya da tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmaması durumunda haciz edilebilecek malların muhafaza altına alınması,
Muhafaza altına alınmış olan malların bir deponun sorumlusuna veya yediemine teslim edilmesi,
Aciz halindeki borçluların mal varlığı kontrolünün ve tespitinin yapılması,
Mahallinde yapılan haciz işlemleri sırasında, borçludan veya borçtan sorumlu olan diğer kişilerden tahsilat yapılması,

Haciz kaldırma işlemlerinin yapılması,
Kurum alacağının tahsilatının yapılmasına engel olanlar, yanlış mal bildiriminde bulunanlar, mal edinme ve artırmaları bildirmeyenler ve kurum borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenlerin tespiti ile bunlar hakkında kanuni işlemlerin başlatılması için gerekli işlemlerin yapılması,
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden borçluların, prim ve diğer alacaklara ilişkin tecil ve taksitlendirme taleplerinin değerlendirilmesi, ünite yetkisi dahilinde olanlar hakkında karar alınmak üzere tecil ve taksitlendirme komisyonuna sunulması, komisyonda görev alınması, tecil ve taksitlendirme komisyonunun sekreterya işlemlerinin yapılması, ünite yetkisini aşan talepler için karar alınmak üzere yetkili makamlara sunulmasının sağlanması, tecil ve taksitlendirme işlemlerinin takip edilmesi ve tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması halinde gerekli işlemlerin yapılması,

6183 sayılı Kanunun 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince açılacak iptal davaları ile ilgili gerekli araştırma, tespit ve incelemelerin Kurumun kontrol ve denetimle görevli memurları ile koordineli olarak yapılması, gerektiğinde iptal davası açılmasını teminen durumun yazı ile amirlerine sunulması.
tıklayın: http://www.davasorgulama.com/icra-sorgulama

 

kaynak: http://www.hukuki.net/showthread.php?91850-icra-mudurunun-gorev-ve-yetkileri

İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır?

edevlet-icra-sogulamaEskiden üzerimizde icra davası var mı, hakkımda açılmış icra davası var mı, varsa dava veya dosya ne durumda diye sorgulamak için avukatlardan yardım almak zorunda kalırdık ya da adliyeye gitmek zorundaydık.

Ancak devlet son yıllarda geliştirdiği teknolojik sistemlerle ve bilişim alt yapısı ile artık oturduğumuz yerden tek tıkla sorgulama yapabilmemizi sağlamaktadır. İcra sorgulama işlemleri için E-devlet şifresi yeterlidir.

Son yıllarda vatandaşlara verilen hizmetleri artık internet üzerinden de vererek vatandaşların devlete ulaşmasındaki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Vatandaş resmi kurumlara daha kısa sürede ulaşmış olacak ve daha kısa süre içinde hizmet alacaktır. Resmi süreçler daha hızlı bir hale,  devlet açışından veya vatandaşın devlete devletin de vatandaşa olan görev ve sorumluluklarını yarine getirmesi açısından da son derece önemlidir.

E-Devlet şifresi ile bütün resmi hizmetleri internet üzerinden vatandaşa sunmak için e-devlet sistemi geliştirilmiştir. Devlet bu sistemi tüm vatandaşlara kullandırmayı hedeflemiştir. İcra sorgulamalarını da e-devlet şifrenizle yapabilirsiniz.  E-devlet şifresi PTT şubelerinden alınmaktadır.

İcra Dosyası Takibi Nasıl Yapılır ?

UYAP İcra Dosyası Sorgulama

E-Devlet turkiye.gov.tr den verdiği hizmetleri gün geçtikçe arttırmaktadır. Ve böylece e-devlet sistemine dahil edilen hizmetlerden bir tanesi de uyap icra dosyası sorgulama hizmetidir.  İcra dosyası sorgulama hizmeti ile üzerinize herhangi bir icra işlemi olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Yapılması gereken TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmak ve sorgulamaktır.

Sizin açılan bir icra dosyası var mı, hangi firma ya da kişi tarafından açılmış ve ne aşamada acaba diye merak ettiğiniz her sorunun cevabını online sorgulama sayesinde bulmak çok kolay. E-Devlet şifrenizle giriş yaptığınızda, davalar, dosyalar, icralar hakkında her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Hiç bir konuda aklınızda soru işareti kalmamış olur. Üstelik de bunu, size sunulan teknolojik imkanlar sayesinde evinizden, işinizden, oturduğunuz yerden tek bir tıklama ile yapabilirsiniz. E-Devlet şifresi almak için size en yakın PTT şubesine giderek şifrenizi alın ve devletin resmi sitelerinden her türlü sorgulama işlemlerini gerçekleştirin.

Artık eski dönemlerdeki gibi yorulmaya, koşturmaya, işinizi gücünüzü ertelemeye gerek yok.

İcra Dosyası Sorgulama Nasıl Yapılır?

ev-hacziBaşıma gelen bir icra takip olayını anlatmak istiyorum sizlere. İcra takibi nasıl başladı ve icra dosya sorgulaması nasıl yapılır gibi bilgilerimi kısaca paylaşmak istiyorum.

Bir bankanın kredi kartını uzun zamandır kullanıyordum. Çok sık alışveriş yapmamakla birlikte, cep telefonu, küçük ev aletleri gibi şeyleri almayı tercih ediyordum. Aslında çok acil olmadıkça kullanma taraftarı değilimdir kredi kartını. Durup kendime genel olarak baktığımda, aslında iyi bir kredi kartı kullanıcısı olduğumu bile söyleyebilirim. Ödemelerini zamanında yapan, asgari tutardan fazlasını ödemeye çalışan, mecbur kalmadıkça nakit çekmeyen, ömür boyu vadeli taksitlere girmekten kaçınan bir kullanıcıyım aslında.

Fakat nasıl olduysa oldu ve ben de işsiz kaldığım dönemde kartımın borcunu ödeyemedim, bu bir kaç devam etti ne yazık ki. Önce kartım banka tarafından tamamen kapatıldı. Bu arada iş aramaya devam ediyorum tabi ki ama maalesef karta para ödeyemiyorum. Bir çok kişinin karşılaştığı can sıkıcı bir durum bu. Bu konuda beni anlayacak çok insan vardır eminim. Velhasıl ne iş bulabildim o dönemde ne de ödeme yapabildim. Ve bir gün bir avukatlık bürosundan telefon ile arandım. Ödeme yapamadığım için banka ile icralık olmuştum. Avukat şimdi benden hem ana borcu hem de faizlerini istiyordu. Aslında hemen ödeme yapabilsem faizleri de almayacaklarını söylediler ama maalesef o dönem için bu mümkün değildi.

Ben de sürüye katılmış, kredi kartından dolayı icralık olanlar sınıfına dahil olmuştum bile. Avukat bana icra dosyamın açıldığını ve bunu ödemem ve takip etmem gerektiğini hatırlatarak kapattı. E peki şimdi ne yapacaktım. Bu dosya başıma bela mı olacaktı, ödemezsem ne olacaktı, ya da nasıl ödeyecektim. Kafamda deli sorularla internetten biraz araştırma yaptım. İcra dosyası ne zaman düşer, araştırmalarıma göre ödeme emrinin tebliğinden sonra 1 yıl içinde herhangi bir işlem yapılmazsa dava dosyası düşermiş. Ama ben elbette ki borcumu ödeyecektim.

İcra davaları çok uzun süren davalar değil, duruma göre maaşına haciz konulabiliyor ya da borçlunun ikameti ya da iş adresi tespit edilirse haciz işlemi uygulanabiliyor. Çok can sıkıcı bir durumla karşı karşıyaydım. Peki ama en önemlisi icra takibi nasıl yapılacaktı. Yani ben icra dosyasını nasıl takip edecektim. Bunun da kolayı varmış; UYAP. Adalet bakanlığına bağlı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi yani UYAP ile icra dosyası, dava dosyası, sana açılan dosyalar, senin açtığın davalar.. aklına ne gelirse UYAP’tan takip edebiliyorsun. Bu gerçekten büyük kolaylık.

Bu arada yeni bir işe başladım ve maaş haczi ile her ay maaşımın 1/4’ü borcuma istinaden haczedilecek ve böylece borcumu ödemiş olacağım. Bir daha kredi kartı kullanmak mı, asla..!